Από σήμερα, κινηθείτε ελεύθερα σε κάθε σας ταξίδι! Ολοκληρωμένο σχέδιο ασφάλισης που σας προσφέρει δυνατότητα επιλογής, βάσει των δικών σας αναγκών, ανάμεσα σε δύο σχέδια ασφαλιστικής κάλυψης.