• Συμβουλές για ηλεκτρονικές συναλλαγές

Συμβουλές για ηλεκτρονικές συναλλαγές

Χρήσιμες συμβουλές για την εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών (έξω από την Ηλεκτρονική Τραπεζική):

Διασφαλίστε τα προσωπικά σας δεδομένα
• Μην παραχωρείτε πληροφορίες τις οποίες δεν αισθάνεστε άνετα να τις δώσετε.
• ΠΟΤΕ μην αποκαλύπτετε μυστικούς κωδικούς όπως κωδικό χρήστη, password, pin κάρτας    κλπ.
• Μην δίνετε τα στοιχεία των λογαριασμών σας εκτός και αν προτίθεστε να εκτελέσετε κάποια συγκεκριμένη πληρωμή με τα στοιχεία αυτά.

Ελέγξτε τη φήμη του πωλητή
• Μάθετε ό,τι μπορείτε για τις εταιρίες ή ιδιώτες με τους οποίους προτίθεστε να συνεργαστείτε ΠΡΙΝ προχωρήσετε σε οποιαδήποτε συναλλαγή.
• Ελέγξτε κατά πόσο το ιστοτοπίο του πωλητή διαθέτει κάποιο forum μέσω του οποίου οι πελάτες μπορούν να καταχωρήσουν πληροφορίες για την ποιότητα της συνεργασίας τους με τον πωλητή.
• Ρωτήστε τους φίλους σας για τις δικές τους προτιμήσεις στο θέμα των ηλεκτρονικών καταστημάτων.
• Έχετε υπόψη ότι ασχέτως της θετικής φήμης ή της προϊστορίας του πωλητή υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να παρουσιαστεί πρόβλημα στη δική σας συναλλαγή.

Λάβετε υπόψη φόρους και τέλη αποστολής
• Διερευνήστε το ενδεχόμενο επιβάρυνσης επιπλέον φόρων ή τελών αποστολής του προϊόντος που αγοράζετε ειδικά στην περίπτωση όπου εμπλέκονται υπεράκτιες αποστολές. 
• Διερευνήστε όλα τα επιπρόσθετα τέλη αποστολής και προσπαθήστε να προσδιορίσετε το συνολικό κόστος της αγοράς σας πριν την πραγματοποίηση της.
• Τυχόν επιθυμία σας να επιστρέψετε το προϊόν (για οποιοδήποτε λόγο) ενδεχομένως να σας επιβαρύνει με επιπλέον κόστος επιστροφής (ταχυδρομικά τέλη κλπ).

Εξετάστε τις διασφαλίσεις από τον πωλητή για ομαλή διεκπεραίωση της αγοράς σας
• Εξετάστε το ποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη (εσείς ή ο πωλητής) φέρει την ευθύνη για την ασφάλιση του προϊόντος που θα σας σταλεί.
• Πόσο σας στοιχίζει τελικά η αγορά που κάνετε; 
• Υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης του προϊόντος κατά την διάρκεια της αποστολής του από τον πωλητή (ειδικά για εύθραυστα υλικά);
• Υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης του προϊόντος για τον κίνδυνο μη παραλαβής του;
• Υπάρχει εξασφάλιση για το ενδεχόμενο όπου το προϊόν που παραλαμβάνετε δεν είναι αυτό που παραγγείλατε ή δεν σας ικανοποιεί τελικά;
• Αρκετά ιστοτοπία διαδικτυακών πλειστηριασμών (e-auctions) προσφέρουν ασφαλιστικές δικλείδες στους αγοραστές. Βεβαιωθείτε για την λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα τους.

Πληρώνετε πάντα με την ασφαλέστερη μέθοδο
• Η χρήση πιστωτικών καρτών είναι συνήθως η ασφαλέστερη μέθοδος πληρωμής καθώς έχετε νομικά δικαιώματα να αμφισβητήσετε κάποιες χρεώσεις εάν η αγορά σας καταλήξει σε αποτυχία (το προϊόν δεν παραδοθεί ποτέ, υπάρξει υπερχρέωση από τον πωλητή κλπ).
• Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε τριτεγγυητή (escrow service provider). Όταν συναλλάσσεστε με ιδιώτες ή εταιρίες που δεν μπορούν να δεχθούν πληρωμές από πιστωτικές κάρτες, ο τριτεγγυητής μπορεί να σας παρέχει ασφάλεια. Ενδεχομένως η εμπλοκή του τριτεγγυητή να σας επιβαρύνει με ένα επιπλέον κόστος αλλά παράλληλα θα σας εξασφαλίσει σε περίπτωση προβλήματος με την συναλλαγή σας.
• Κρατάτε πάντα αρχείο για τις αγορές σας.
• Εκτυπώνετε πάντα όλες τις σελίδες που περιέχουν τα στοιχεία της συναλλαγής σας (περιγραφή προϊόντος, κωδικός απόδειξης αγοράς, στοιχεία αποστολής, εξασφαλίσεις και γενικά οτιδήποτε αποδεικνύει την πραγματοποίηση της συναλλαγής σας.
• Διερευνήστε τα δικαιώματα που σας αποδίδονται ως αγοραστής. 

Συμβουλές για τους κατόχους καρτών της Alpha Bank 
• Υπογράφετε πάντα τις κάρτες σας αμέσως μόλις τις παραλάβετε.
• Φυλάγετε τους αριθμούς καρτών και λογαριασμών σας σε ασφαλές μέρος.
• Ελέγχετε τακτικά τις κινήσεις των καρτών σας και βεβαιώνεστε ότι όλα έχουν καλώς.
• Φυλάγετε σε ασφαλές μέρος ή καταστρέφετε όποιες αποδείξεις, ή άλλα έντυπα στα οποία αναγράφεται ολόκληρος ο αριθμός κάρτας σας.
• Αποστηθίζετε τους μυστικούς κωδικούς αριθμούς σας και καταστρέφετε όποια έντυπα αναγράφουν τους κωδικούς αυτούς.
• Αναφέρετε άμεσα όποιες ύποπτες συναλλαγές τυχών σας παρουσιαστούν.
 
Πατήστε εδώ για Συμβουλές Ασφαλείας στη χρήση της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής.