• Νέοι Συνδρομητές e-Banking

Νέοι Συνδρομητές

Η σύνδεση με την Ηλεκτρονική Τραπεζική της Alpha Bank και η διεκπεραίωση συναλλαγών μέσω διαδικτύου (Web ή Mobile) ή Αυτόματων Ταμειακών Μηχανών (ΑΤΜ) παρέχεται εντελώς δωρεάν, με εξαίρεση κάποιες τραπεζικές εργασίες που δεν εκτελούνται αυτόματα από την υπηρεσία.

Μπορείτε τώρα να συνδεθείτε με το Alpha Web Banking, με online εγγραφή απλά, εύκολα και γρήγορα!

Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε την Αίτηση Εγγραφής και να την παραδώσετε σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας.


Ιδιώτες

Αίτηση Εγγραφής
 
Πληρεξούσιο Έγγραφο


Επιχειρήσεις

Αίτηση Εγγραφής

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου