• Νέοι Συνδρομητές e-Banking

Νέοι Συνδρομητές

Η σύνδεση με την Ηλεκτρονική Τραπεζική της Alpha Bank και η διεκπεραίωση συναλλαγών μέσω διαδικτύου (Web ή Mobile) ή Αυτόματων Ταμειακών Μηχανών (ΑΤΜ) παρέχεται εντελώς δωρεάν, με εξαίρεση κάποιες τραπεζικές εργασίες που δεν εκτελούνται αυτόματα από την υπηρεσία.

Για να συνδεθείτε με την υπηρεσία, απλά συμπληρώστε την Αίτηση Εγγραφής και παραδώστε τη σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας.

Ιδιώτες

Αίτηση Εγγραφής
 
Πληρεξούσιο Έγγραφο

Αίτηση Έκδοσης Συσκευής Token (Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας)


Επιχειρήσεις

Αίτηση Εγγραφής

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Αίτηση Έκδοσης Συσκευής Token (Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας)