• Alpha Safe Access

Alpha Safe Access

H Alpha Bank παρέχει τη δυνατότητα στους Συνδρομητές της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής και του Alpha Mobile Banking να ενεργοποιήσουν, εφόσον το επιθυμούν, την Υπηρεσία Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας. Οι Ιδιώτες Συνδρομητές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ της νέας εφαρμογής smartphone token για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) και ταμπλέτες αφής (tablets) με λειτουργικό iOS, Android και Windows Phone καθώς και τη “Συσκευή Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας” (OTP Token Device).

Η χρήση της εφαρμογής Alpha Safe Access είναι απλή, εύχρηστη και επιτρέπει στους συνδρομητές να κάνουν χρήση των Υπηρεσιών Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας χωρίς τη χρήση της συσκευής OTP Token Device. Κάθε φορά που επιθυμούν να προμηθευτούν έναν Πρόσθετο Κωδικό Ασφαλείας, χρειάζεται απλώς να ανοίξουν την εφαρμογή προκειμένου να εμφανισθεί άμεσα στην οθόνη τους ο εξαψήφιος Πρόσθετος Κωδικός Ασφαλείας. Η εφαρμογή ανανεώνει τον Πρόσθετο Κωδικό Ασφαλείας κάθε τριάντα δευτερόλεπτα.

Για τους συνδρομητές που πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω έξυπνων κινητών τηλέφωνων (smartphones) και ταμπλετών αφής (tablets), παρέχεται η δυνατότητα αντιγραφής του Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας από την εφαρμογή και επικόλλησής του στην υπηρεσία Alpha Mobile Banking.

Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) και ταμπλέτες αφής (tablets) που χρησιμοποιούν λειτουργικό iOS, Android και Windows Phone.

Η Συσκευή Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας συνδυάζει την αυξημένη ασφάλεια και την ευκολία στην εκτέλεση των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών. Είναι μικρή (έχει μήκος μόλις 6 εκατοστά), ελαφριά και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας της φτάνει μέχρι πέντε (5) έτη. Αφού ενεργοποιηθεί, η συσκευή συνδέεται μοναδικά με τη συνδρομή σας. Με ένα απλό πάτημα του πλήκτρου της, παράγεται με σύνθετο αλγόριθμο ένας εξαψήφιος “κωδικός” αριθμός μίας χρήσεως (ο “Πρόσθετος Κωδικός Ασφαλείας”). Ο αριθμός αυτός εμφανίζεται και παραμένει στην οθόνη της συσκευής για 30 δευτερόλεπτα, προσφέροντας σας αρκετό χρόνο για τη συμπλήρωση του στις συναλλαγές σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας τόσο κατά την είσοδό σας στην Ηλεκτρονική Τραπεζική, όσο και για την εκτέλεση των ανωτέρω συναλλαγών. Το σύστημα της Τραπέζης επιβεβαιώνει κάθε φορά τον Πρόσθετο Κωδικό Ασφαλείας και με τον τρόπο αυτόν πιστοποιεί, κατά την εκτέλεση κάθε συναλλαγής, ότι προέρχεται πράγματι από εσάς, τον κάτοχο της συγκεκριμένης συσκευής
Η εισαγωγή πρόσθετου κωδικού ασφαλείας απαιτείται και για την εκτέλεση κρίσιμων συναλλαγών (π.χ. μεταφοράς ποσού σε λογαριασμό τρίτου).